2024 Four-star EDGE KingJoseph Edwards reacts to NC State visit